Vinice v Hluboké nad Vltavou byla už potřetí důvodem pro uspořádání Jihočeských slavností vína. Tentokrát dokonce vydala první dobrou úrodu ve své novodobé historii. „I přesto jsme si dali za cíl přilákat na slavnosti více lidí, než se sklidí hroznů – a to se nám podařilo,“ uvedl Jan Šmidmayer ze společnosti Ekologos, která akci každoročně pořádá.
Více se dozvíte ....

Stejně jako v loňském roce se i letos v Hluboké nad Vltavou uskuteční Jihočeské rybářské slavnosti. Uspořádá je Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. „O uspořádání slavností rozhodl nejenom obrovský zájem návštěvníků v loňském roce, ale i získání grantu z Jihočeského kraje, který pomůže akci financovat“ uvedl Jan Šmidmayer, místopředseda správní rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
V loňském roce se slavnosti pořádaly při příležitosti výlovu rybníka Bezdrev, tento rok se bude akce konat během výlovu Munického rybníka. „Bezdrev i Munický rybník jsou jak říkají rybáři na dvě horka. To znamená, že se loví obrok. Jeden rok v Munickém rybníku a druhý rok v Bezdrevu,“ vysvětlil důvod změny místa slavností Vladimír Kaiser, ředitel Rybářství Hluboká.

Na to, že cyklistická stezka z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou připomíná v letních měsících dálnici, si už Jihočeši zvykli. Překvapivé výsledky ale přinesl výzkum, který v sobotu 20. září realizovala Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko.

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlásila I. výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v souladu se svým Strategickým plánem Leader a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. Žádosti o dotaci jsou přijímány od 22. 9. 2008 do 7. 10. 2008 v kanceláři MAS, Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou po předchozí domluvě s manažerkou.
Více .....

V neděli 26. října se na hrázi Munického rybníka v Hluboké nad Vltavou uskuteční Jihočeské rybářské slavnosti. Slavnosti připravuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko ve spolupráci s Rybářstvím Hluboká. Jihočeské rybářské slavnosti začnou časně ráno výlovem Munického rybníka. Pro ty, kteří si v neděli rádi pospí, budou oficiálně zahájeny v deset hodin.

Dne 23. 9. 2008 se koná v Hluboké nad Vltavou seminář k představení Strategického plánu Leader a možností čerpání finančních prostředků.
Více ...

Na náměstí v Hluboké nad Vltavou se 20. září bude třetím rokem slavit vinobraní. Předešlé dva ročníky byly nad očekávání úspěšné, hojná účast se očekává i letos.

Slavnosti budou zahájeny ve 13 hod. sběrem vína na zámecké vinici. Hned ve 13.15 bude následovat slavnostní průvod městem. „Průvod bude vést Karel IV. skrálovnou Eliškou vkočáře a zúčastní se ho všechny významné místní organizace,“ uvedl organizátor akce, Jan Šmidmayer ze společnosti Ekologos.

Program slavností je připravený pro všechny věkové kategorie. Bez zajímavosti nebude průvod v čele s Františkem Josefem I., módní přehlídka Agentury Monika s názvem procházka staletím, nebo večerní koncert Beatles Revival - vstup zdarma.

Státní zemědělský intervenční fond dne 5. června 2008 schválil 48 Žádostí o realizaci SPL v rámci druhého kola příjmu žádostí (od 19.11. do 21.12.2007) opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Hodnotitelskou komisí jmenovanou ministrem zemědělství. Následně pro ně Mze schválilo finanční prostředky pro rok 2008, které se stanovují součtem základní částky, která je pro všech 48 Místních akčních skupin stejná, a částky bonusu, který se vypočítává na základě počtu obyvatel žijících na území každé MAS.

Několik milionů ročně bude zájemcům rozdělovat Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. Ta byla Státním zemědělským intervenčním fondem vybrána, aby v regionu Hlubocko – Lišovska rozdělovala dotace zájemcům o realizaci projektů, které budou rozvíjet území.