Obyvatelé Zvíkova už se nemusí obávat zatopení komunikace z Miletínského potoka. Obec totiž kompletně zrekonstruovala propustek, který vede pod komunikací spojující obec Zvíkov s osadou Zaliny. Na rekonstrukci přispěla dotace od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko ve výši více než 860 tisíc korun.

Budování jedinečné pěší stezky v Hluboké nad Vltavou v lokalitě Zámostí se blíží ke konci. Nyní jsou dokončeny zemní práce a připravuje se vybudování jednotlivých stanovišť. V dubnu bude dvoukilometrová stezka slavnostně otevřena. Na tento projekt poskytla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko dotaci ve výši 1,24 milionů korun. Více o tomto projektu zde.

Území Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko se rozšíří o obec Hlincova Hora. V současné době probíhají přípravné práce na aktualizaci Strategického plánu LEADER. Aktualizace tohoto dokumentu je posledním krokem, nezbytným pro plnohodnotné začlenění obce do Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.

Na přelomu roku došlo ke změnám ve složení správní rady a dozorčí rady Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Nově byl jmenován také ředitel, který je od 20. 1. 2011 rovněž statutárním zástupcem Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko viz Orgány MAS.

Na Borku se 17. 3. 2011 uskuteční seminář, který poradí, jak získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Účastníci semináře se také dozví informace z oblasti odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizace či výroby energie z obnovitelných zdrojů. Účast na semináři je zdarma. Pozvánka zde.

Místní akční skupině Hlubocko – Lišovsko byly v těchto dnech proplaceny dotace na loňský a předloňský ročník Jihočeských rybářských slavností. Jednalo se o druhý a třetí ročník slavností, které každoročně na hráz Munického rybníka či rybníka Bezdrev lákaly tisíce rodin s dětmi. Součástí slavností byl nejenom výlov, ale i bohatý kulturní program. Více informací zde.
vylovvodniktrh

Novogotická kaple sv. Václava z roku 1900 v Úsilném u Českých Budějovic získala novou tvář. Tento měsíc obec dokončila kompletní rekonstrukci památky, která postupně chátrala. Došlo k celkovému odizolování objektu, výměně staré střešní krytiny, sanaci poškozeného zdiva a rekonstrukci dveřních a okenních konstrukcí. Na rekonstrukci přispěla dotace od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko ve výši 693 tisíc korun.
zrekonstruovana_kaple_sv_vaclava_v_usilnem_2Zrekonstruovaná kaple sv. Václava v Úsilném

Zrekonstruovanou silnici a nové chodníky v ulici K Čertíku mohou využívat občané Úsilného. 55 metrů zrekonstruované komunikace se zpomalovacími prahy a 170 metrů nových chodníků ocení nejen 15 rodin, které v lokalitě bydlí, ale i ostatní obyvatelé Úsilného, kteří trasu využívají k pěší i cyklodopravě do Českých Budějovic a Nemaničtí, kteří se zde rádi procházejí a venčí psy. Silnice a chodníky byly zkolaudovány počátkem minulého měsíce. Více informací zde.

Při cestě do mateřské školy, zdravotního střediska, obecního úřadu či na poštu mohou nyní občané Hrdějovic využívat nové chodníky se zámkovou dlažbou. Obec za 1,8 milionu korun zrekonstruovala více než 550 metrů chodníku. Více informací zde.

Dotaci ve výši 1,24 milionu korun poskytla Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko na vybudování pěší stezky. Ta vyroste do května v Hluboké nad Vltavou v lokalitě Zámostí. Okruh bude měřit dva kilometry, travnatá cesta bude široká tři metry. Celkem zde bude 17 tematických zastávek. Více informací zde.