Orgány MAS

Statutární zástupce Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
Václav Fučík ředitel Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko

 

Dozorčí rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
Bc. Jiří Švec předseda Svazek obcí Lišovsko
Pavla Kovářová člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Vít Kavalír člen Svazek obcí Budějovicko-sever

 

Správní rada Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko
Jméno Funkce Organizace
Ing. Hana Šťastná předseda Okresní agrární komora České Budějovice
Ing. Pavel Kašpárek 1. místopředseda Svazek obcí Budějovicko - Sever
Ing. Václav Kopačka místopředseda    Svazek obcí Lišovsko
Ing. Josef Půr člen Okresní agrární komora České Budějovice
Ing. Milan Stýblo člen Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.
Bc. David Šťastný člen G-PROJECT, s.r.o.
František Svátek člen G-PROJECT, s.r.o.
Jaroslav Novák člen   
Josef Šafář člen Svazek obcí Lišovsko