eu

 

Ukončen příjem žádostí.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 10. 4. 2024

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů: 10.4.2024

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů: 31.5.2024 (23:59)

Alokace výzvy MAS (CZV): Kč 6 000 000,-

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 350 000,-

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč 3 000 000,-

Zacílení podpory:

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 48 - výzva IROP Vzdělávání - SC 5.1. (CLLD)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce vč. příloh v aktuálním znění jsou dostupná zde.

 

Projektové záměry lze konzultovat:

Jana Nováková; 774 188 172; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na konzultačním servisu IROP - odkaz zde - https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

 

Text výzvy MAS Hlubocko - Lišovsko - IROP - Vzdělávání I.

 

Příloha č. 1 - Interní postupy MAS

Příloha č. 1a - Etický kodex

Příloha č. 1b - Žádost o přezkum projektového záměru

Příloha č. 1c - Vzdání se práva podat žádost o přezkum projektového záměru 

 

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 3 - Formulář projektového záměru

Příloha č. 4 - Doložení zajištění publicity CLLD

 

Metodické listy indikátorů - MŠ

Metodické listy indikátorů - ZŠ