eu

 

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vyhlašuje výzvy v programových rámcích schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020