eu

 

Výzvy v programovém rámci PRV jsou vyhlašovány v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

Podrobné informace naleznete na stránkách řídícího orgánu SZIF