eu

 

4. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

 

Seznam  přijatých žádostí o podporu ve 4. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.naleznete zde: 

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

Vyhlášení výzvy: 17. 6. 2019

Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 17. 7. 2019

Registrace projektů na RO SZIF: 31. 8. 2019

Seminář pro žadatele a příjemce: 25. 6. 2019 10:00 hodin, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (Dům techniky)

 

Text 4. Výzvy PRV

Interní prostupy MAS

Fiche2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 5 Podnikání

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise

 

Odkazy na Pravidla 19.2.1 a veškeré další podklady a pokyny pro 4. Výzvu PRV