eu

 

7. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2024 - 2020

 

 

Seznam přijatých žádostí o podporu v 7. Výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde:

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

 

Vyhlášení výzvy: 27. 12. 2021

Zahájení příjmu žádostí: 1. 1. 2022

Ukončení příjmu žádostí: 6. 2. 2022

Registrace projektů na RO SZIF: 20. 3. 2022

Seminář pro žadatele a příjemce: 5. 1. 2022, 10:00 hodin. Vzhledem k současné situaci se bude seminář konat online na platformě Teams, odkaz k připojení zde. Prezentace k semináři

 

Text 7. výzvy PRV

Příloha výzvy - počet obyvatel obcí k 1. 1. 2020

Příloha 21 - čestné prohlášení souladu projektu s plánem rozvoje obce

Povinná příloha MAS

Interní postupy MAS

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 7 Rozvoj obcí

Dokumenty: výběrová komise, rozhodovací komise, shromáždění partnerů

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1 a veškeré další pokyny a odkazy pro žadatele v 7. Výzvě PRV

Odkaz na Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Informace k přístupu do Portálu farmáře, Žádost o přístup do portálu Eagri a Portálu farmáře