eu

 

2.  Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve 3. Výzvě PRV místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde: 

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

 

Vyhlášení výzvy: 3. 7. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018

Registrace projektů na RO SZIF: 31. 8. 2018

Seminář pro žadatele: 10. 7. 2018, 14:00 hodin, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (Dům techniky) Pozvánka zde:

 

Text 2. Výzvy PRV

Interní postupy PRV

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 6 Lesnictví

Dokumenty: Výběrová a rozhodovací komise

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1 

Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků