eu

 

6. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

 

Seznam přijatých žádostí o podporu v 6. výzvě PRV Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde:

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

 

Vyhlášení výzvy: 8. 3. 2021

Zahájení příjmu žádostí: 23. 3. 2021

Ukončení příjmu žádostí: 30. 5. 2021

Registrace projektů na RO SZIF: 31. 8. 2021

Seminář pro žadatele a příjemce: 17. 3. 2021, 10:00 hodin. Vzhledem k současné situaci se bude seminář konat online na platformě Teams. Pozvánka na seminář

Prezenzace ze semináře k 6. Výzvě PRV

 

 

Text 6. Výzvy PRV, Příloha výzvy - počet obyvatel obcí k 1. 1. 2020

Příloha 21 - čestné prohlášení souladu projektu s plánem rozvoje obce

Interní postupy MAS

Fiche 1 Zemědělství

Fiche 7 Rozvoj obcí

Dokumenty: výběrová komise, rozhodovací komise

 

 

Odkaz na Pravidla 19.2.1 a veškeré další pokyny a odkazy pro žadatele v 6. Výzvě PRV

Odkaz na Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodický výklad k čl. 20 - Veřejná prostranství

Informace k přístupu do Portálu farmáře, Žádost o přístup do portálu Eagri a Portálu farmáře

Seznam dokumentace k výběrovým řízením a cenovému marketingu

Pro žadatele Čl. 20 b) Mateřské a základní školy - příloha 22 Soulad s MAP II ORP Č. Budějovice

Strategický rámec MAP II ORP Č. Budějovice - aktualizace k 31. 12. 2020