eu

 

3.  Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Seznam přijatých Žádostí o podporu ve 3. Výzvě PRV místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. naleznete zde:

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

Vyhlášení výzvy: 18. 12. 2018

Zahájení příjmu žádostí: 18. 12. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019

Registrace projektů na RO SZIF: 15. 3. 2019

Seminář pro žadatele: 17. 12. 2018, 10:00 hodin, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice (Dům techniky) Pozvánka zde:

 

Text 3. Výzvy PRV

Interní posupy PRV

Fiche 2 Zpracování zemědělských produktů

Fiche 5 Podnikání

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise

 

Odkazy na Pravidla 19.2.1 a veškeré další podklady a pokyny pro 3. Výzvu PRV naleznete zde: