Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Obnova kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha
Realizátor projektu: Město Hluboká nad Vltavou
Celkové náklady projektu: 634 041 Kč
Dotace: 311 136 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 1. 2010 - 30. 9. 2010
Výstupy projektu: Rekonstruovaná kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha v Hluboké nad Vltavou, kterou bude využívat přibližně 2 000 osob.
Kaple Panny Marie a sv. Vojtěcha před rekonstrukcíkaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha po rekonstrukcikaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha po rekonstrukci
Obnova kulturního dědictví venkova v podobě rekonstrukce kapličky na návsi obce Hůry
Realizátor projektu: Obec Hůry
Celkové náklady projektu: 202 000 Kč
Dotace: 181 800 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 8. 2009 - 30. 7. 2010
Výstupy projektu: Rekonstruovaná kaplička v obci Hůry, kterou bude využívat přibližně 650 osob.
Obnova kulturního dědictví venkova v podobě rekonstrukce kapličky na návsi obce Hůry Obnova kulturního dědictví venkova v podobě rekonstrukce kapličky na návsi obce Hůry
Záchrana a obnova návesní kaple Anděla Strážce Lhotice
Realizátor projektu: Město Lišov
Celkové náklady projektu: 222 535 Kč
Dotace: 178 028 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2009 - 30. 9. 2009
Výstupy projektu: Rekonstruovaná Kaple Anděla Strážce v části obce Lhotice (obec Lišov), kterou bude využívat přibližně 100 osob.
Kaplička Anděla Strážce ve Lhoticích před rekonstrukcíKaplička Anděla Strážce ve Lhoticích po rekonstrukci
Kaplička před a po rekonstrukci
Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska
Realizátor projektu: Město Hluboká nad Vltavou
Celkové náklady projektu: 700 000 Kč
Dotace: 513 000 Kč
Forma financování: Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Výzva MAS: 1. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Termín realizace: 1. 3. 2009 - 26. 2. 2010
Výstupy projektu: Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska včetně soupisu kulturního dědictví a mapy kulturních památek v regionu.