eu

 

2. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Sociální infrastruktura v rámci výzvy IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

Podporované aktivity:

  • rozvoj komunitních center
  • rozvoj sociálních služeb

 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 17. 9. 2018 10:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 31. 12. 2018 00:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Seminář pro žadatele: 27. 9. 2018 14:00 hod, OÚ Úsilné - pozvánka, prezentace

 

Text 2. Výzvy IROP Sociální infrastruktura

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy

Interní postupy MAS

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"