eu

 

5. Výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. - IROP Sociální infrastruktura v rámci výzvy IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

Seznam Žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

Podporované aktivity:

  • rozvoj komunitních center
  • rozvoj sociálních služeb

 

Vyhlášení výzvy a záhájení příjmu žádostí v MS2014+: 13. 6. 2019 8:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 13. 7. 2019 20:00 hodin

Datum ukončení věcné realizace projektu: 31. 12. 2022

 

Text 5. Výzvy IROP Sociální infrastruktura

Text 5. Výzvy IROP Sociální infrastruktura - změna 29. 1. 2020 - navýšení alokace

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy

Interní postupy MAS

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - Integrované projekty CLLD"

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise, shromáždění partnerů; rozhodovací komise - změna výzvy