eu

 

7. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Vzdělávání v rámci výzvy IROP č. č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

 

Seznam přijatých žádostí o podporu v 7. Výzvě Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. - IROP - Vzdělávání naleznete zde:

Seznam žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře, naleznete zde:

Podporované aktivity:

  • podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol)
  • podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
  • zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 5. 6. 2020 8:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 6. 9. 2020 20:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Seminář pro žadatele: 23. 6. 2020 10:00 hodin, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a České Budějovicce (učebna č. 30, 1. patro), pozvánka, prezentace

 

Text 7. Výzvy IROP Vzdělávání

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy FN+P; Kontrolní listy věcného hodnocení

Interní postupy MAS

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

Dokumenty - shromáždění partnerů, výběrová komise, rozhodovací komise