eu

 

3. výzva Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. – IROP – Vzdělávání v rámci výzvy IROP č. č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

Seznam Žádostí, které byly Místní akční skupinou Hlubocko - Lišovsko o.p.s. vybrány k podpoře naleznete zde:

Podporované aktivity:

  • podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol)
  • podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
  • zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v MS2014+: 17. 9. 2018 10:00 hodin

Ukončení výzvy a příjmu žádostí v MS2014+: 31. 12. 2018 00:00 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2018 9:00 hod. Dům techniky, Plzeňská 2311/2a, České Budějovice - pozvánka, prezentace

 

Text 3. Výzvy IROP Vzdělávání

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní listy

Interní postupy MAS

Odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ve výzvě IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD"

Dokumenty - výběrová a rozhodovací komise